De flesta av våra produkter och tillbehör finns också för uthyrning. Bland annat för att kunna hjälpa till med temporära mätbehovstoppar eller som backup vid t.ex. reparationer.  

Tillverkare:
Välj tillverkare
Resultat 1 - 5 av 5

Uthyrning

PT878 portabel flödesmätare

Bärbar flödesmätare med utanpåliggande montage.

7.500:-

PM880 portabelt fuktinstrument

Bärbart fuktinstrument för uthyrning.

XMTC metanhaltsmätare

Metanhaltsmätare för området 90 till 100% CH4.

M2LR fuktprobe

Klassisk fuktprobe för tillämpningar inom gas & vätska.

AT868 ultraljudsflödesmätare

Flödesmätare med ultraljudsteknik för fast installation.