Pema Control har specialiserat sig på Vortexmätare för ånga och gas, coriolismätare för massflöde samt ultraljudsmätare för fackel- och gasflöden med både in-line och utanpåliggande montage.

Tillverkare:
Välj tillverkare
Resultat 1 - 10 av 10

Gasflöde

DigitalFlow™ XGS868i ångflödesmätare

GE Panametrics DigitalFlow™ XGS868i ångflödesmätare är ett komplett ultraljudsflödesmätningssystem för mätning av mättad och överhettad ånga.

PanaFlow MV82

Vortex flödesmätare med insticksmontage. Flödesmätare för vätska, ånga och gas

DigitalFlow™ XGM868

Flödesmätare för rå och uppgraderad biogas

DigitalFlow™ GM868

Flödesmätare för luft, rökgas, koks & andra gaser upp till 260° C.

PanafloFlow™ ZxG

Vår nya inflänsade ultraljudsflödesmätare som tillämpar sig framförallt på lågtrycksgaser .

DigitalFlow™ GF868

Den kompletta ultraljudsflödesmätaren för fackel- och bränngas.

DigitalFlow™ GC868

EX-godkänd Clamp-On för alla typer av gaser.

DigitalFlow™ CTF878

Flödesmätare för gas som kan mäta flöden upp till 46 m/s.

TransPort PT878GC

Portabel gasflödesmätare för alla typer av gaser.

PanaFlow MV80

Vortex flödesmätare med flänsmontage. Flödesmätare för vätska, ånga och gas.