Validering i fält clamp-on flödesmätare

Vi utför validering av clamp-on flödesmätare i fält. Med vår bärbara clamp-on flödesmätare jämförs flöden och vi tittar på diagnostik m.m.
Validering i fält clamp-on flödesmätare

 

Fakta och fördelar

 • Noggrannare mätning ±2%
 • Analys av diagnostik för att kunna garantera korrekt mätvärde
 • Ackrediterad spårbarhet
 • Kontroll av flödesmätaren alla delar och komponenter
 • Kalibrerad och kontrollerad utsignal
 • Korrekt installation
 • Sparad programmering
 • Sparad disgnostik
 • Servicerapport där all information finns om flödesmätare, programmering, diagnostik, resultat från jämförande mätning m.m.

 

Beskrivning

Vi erbjuder valideringstjänst av befintlig permanent installerad clamp-on flödesmätare. Vi kommer ut med en spårbart ackrediterad portabel flödesmätare och monterar den bredvid den fasta clamp-on flödesmätaren och jämför flödena. Vi analyserar och tittar på diagnostiken så den ligger inom godkända gränser och vid behov byter vi kontaktmedel på givarna samt andra reservdelar. Eventuell justering av den fasta flödesmätaren utförs, kontroll och nedladdning av flödesmätarens diagnostik och konfiguration. Vi kalibrerar in- och utsignaler utförs samt skickar en servicerapport till er.  

 

   

 

SPECIFIKATION

Mätinstrument: Alla utanpåliggande ultraljudsflödesmätare.

Utförande: 

 • Inspektion av mätplats
 • Montering av spårbart kalibrerad bärbar utanpåliggande ultraljudsflödesmätare
 • Jämförande av flöden
 • Kontroll och utbyte av reservdelar vid behov
 • Kontroll och nedladdning av diagnostik och konfigurering av fast flödesmätare
 • Eventuell justering av fast flödesmätare om avvikelsen är större än ±"% mot referensmätaren
 • Kalibrering av in- och utsignaler
 • Kontroll av mätplats och eventuella förbättringsförslag
 • Godkännande av Pema Controls personal att mätplats, installation, programmering samt diagnostik är korrekt
 • Servicerapport