M2LR-probe Daggpunktsgivare

Klassisk fuktprobe för tillämpningar inom gas & vätska för mätning av daggpunkt.
M2LR-probe daggpunktsgivare

TJÄNSTER KNUTNA TILL M2LR

  • Ackrediterad kalibrering
  • Uthyrning
  • Fältkalibrering
  • Verifiering
Beskrivning

M2LR är en industriell standard i många branscher. Eftersom proben kalibreras ger den en stabil och precis mätning ända ned till - 110 °C. Givaren passar till instrumenten MIS1, MMS 35, PM880 och MTS 5 med flera. Mättekniken bygger på vår patenterade tunnfilms aluminiumoxidteknologi. Denna "sandwichkonstruktion" består av ett guldskikt, sedan ett par ångströmmar tjockt aluminiumoxidskikt och avslutningsvis aluminiumskikt. Fuktmolykylen letar sig enkelt igenom guldskiktet för att sedan ändra resistansen och induktansen i givaren genom att fastna i aluminiumoxidporerna. Dessa porer är så små att inte fritt vatten kan leta sig in (det är därför vi kan mäta i vätska). Proberna finns i utförande med daggpunkt, temperatur och tryckmätning.

SPECIFIKATION

Fuktgivare

Modell: M2-serie tunnfilm aluminiumoxid

Spårbarhet: Mot nationell och internationell standard, IRLAB, SWEDAC mm.

Kalibrerat mätområde: från - 110 till 20 ºC.

Temperaturområde: -110 till 70 ºC.

Systemtryck: Upp till 245 bar.

Noggrannhet: ±2 ºC ner till - 65 ºC, ± 3 ºC under -65 ºC.

Responstid: Mindre än 5 sekunder för 63 % stegförändring.

Gasflöde: Ej känslig, 0-100 m/s.