PanaFlow MV80

Vortex flödesmätare med flänsmontage. Flödesmätare för vätska, ånga och gas.

TJÄNSTER TILL PANAFLOW MV80

  • Smart Start
  • 1/2 dags utbildning
  • Årlig verifikation
  • Funktionsgaranti
Beskrivning

PanaFlow MV80 är en enkel mätare men kan ändå mäta olika variabler såsom volymflöde, temperatur, densitet, tryck och massflöde samtidigt. Ett brett utbud av tillbehör och funktioner finns att välja på för att anpassa mätaren för era tillämpningar. Mätaren är idealisk för höga temperaturer så väl som den blötare lågtryckångan och klarar höga flöden. Tekniken används inom petrokemi, kemi och energiverk i ångtillämpningar. Distribuerad ånga inom industrin och mätning av ånga för försäljning.

SPECIFIKATION

Storlek på rör: Från ID 15 till 200 mm

Rörmaterial: Rostfritt stål, kolstål och Hastelloy C

Flödesnoggrannhet: ± 1 % av avläst värde.

Mätområde: 0 till 1000 m3/h

Processtemperatur: -40 till 400 C

Mätparametrar: Hastighet, volym, normaliserat och faktiskt volymflöde, totalflöde, temperatur, densitet och tryck.

Matning: 230 Vac, 24 Vdc.

Energimätning: Ja

Display: LCD 2 rader.

Utsignaler: En till tre 4-20 mA

Tillval: tryck och temp.

Tryck: Upp till 100 bar.

Montage: Flänsmonterad

Ex-klassade givare: ATEX