OptiSonde daggpunktsinstrument

Daggpunktsinstrument för mycket noggrann mätning.

TJÄNSTER TILL OPTISONDE 

  • Utbildning
  • Ackrediterad kalibrering
  • Smart Start
  • Årlig verifiering & kontroll
Beskrivning

Skall ni mäta fukt noggrant så finns det inget bättre än kylspegelprincipen. Tekniken bygger på att en spegel kyls ner tills kondens bildas på ytan. Detta detekteras av en IR sändare och mottagare och temperaturen mäts med ett RTD element monterat på speglens baksida. Genom mätning av daggpunkt, temperatur och ev. tryck kan absolut- och procentuell fukthalt, volym- och massförhållande räknas fram. Vanliga applikationer är kalibrering, verifiering och noggrann processmätning.

SPECIFIKATION

Elektronikenhet

Funktioner: Daggpunkt, Temperatur, Relativfuktighet i %  och PPMv eller PPMw. 

Insignal: Ingång för kyldspegelgivare. Proben kan vara placerad upp till 30 meter från elektroniken.

Datalogger: Kan samla data upp till 100 dagar med en upplösning på 1 sek per mätvärde.

Utsignal: 4-20 mA

Montering: Vägg eller bänkmontering.

Matning: 230 VAc eller 24 Vdc.

 

Fuktgivare

Modell: 1111H, D2, 1211H och T-100

Spårbarhet: Mot nationell och internationell standard, IRLAB, SWEDAC mm.

Kalibrerat mätområde: från - 35 till 25 ºC.

Temperaturområde: -100 till 100 ºC.

Noggrannhet: ±0,2 ºC.

Responstid: 1,5 sek kylning per grad C.

Gasflöde: 0,25-1,25 l/m.