DT-9300

En noggrann och beröringsfri densitet- och TS-mätare.
Beskrivning

Densitet och TS-mätaren DT-9300 från S-TEC är designat för noggrann, kontinuerlig och beröringsfri mätning av densitet i vätskor och suspensioner i processledningar.

DT-9300 finns i två olika varianter, standard och High-speed. High-speed varianten är femtio gånger snabbare än standardutförandet och hanterar svarstider ned till 20 millisekunder.

Båda varianterna kan fås i explosionssäkert utförande (DT-9310/-9315). Dessa uppfyller kraven i ATEX EExd IIB T6.

Mätaren består av fyra huvuddelar, kommunikationsenheten, strålskärm, detektor och rörklämma. Strålskärmen och detektorn är monterade med rörklämma utanpå processröret (s.k. clamp-on) se bilden. Kommunikationsenheten används för konfiguration, kalibrering och diagnos.

SPECIFIKATION

Mätområde: Kan mäta alla pumpbara vätskor och slurries.

Känslighet: 0,0001 g/cm3

Noggrannhet: Avvikelse mindre än +-0,2% av högsta densitet över 100 dagar.

Temperaturstabilitet: Avvikelse mindre än +- 0,01 % per grad C av högsta temp.

Utsignal: 4-20 mA, Tillåter HART universal & specialkommandon.

Rörklämmor: Finns från 50 till 570 mm rördiameter.