Med PEMA Control som partner inom mätteknik garanteras du hög kvalitet, snabb service och personlig support. Som leverantör av starka varumärken ger vi dig möjligheten att välja den helhet som passar er bäst. Vi kan leverera kompletta lösningar och tar ansvar för funktion, noggrannhet och driftsäkerhet. 

 

PEMA Control erbjuder allt från enkla instrument för fast eller portabelt bruk till avancerade helhetslösningar för tuffa Ex-miljöer. PEMA Control är exklusiv distributör för General Electric i Sverige och representerar produktområden inom flöde, fukt och gas. Sedan 2016 är vi också distributör av Bently Nevadas produkter inom tillståndsövervakning och maskinskydd. Vi är representerar dessutom S-tec inom nivå och densitetsmätning, samt Rhenik inom massflödesmätning med coriolisteknik. Inom området mätteknik är vi redan ett väletablerat företag och arbetar alltid långsiktigt såväl i våra kundrelationer som med vår egen utveckling. 

 

Inom PEMA Control är vi övertygade om att bra kvalité lönar sig både för oss och för våra kunder. Vårt verksamhetssystem är uppbyggt enligt kraven i de internationella standarderna ISO 9001:2015. Som kund möter du samma höga kvalitets- och miljötänk oavsett vem av oss du väljer att kontakta. Ett av PEMA Controls viktigaste kvalitetsmål är att hjälpa våra kunder att minska osäkerheten inom processmätning. PEMA Controls behovsanalys, våra användarutbildningar samt vår verifikationskontroll är viktiga verktyg i det arbetet.

 

Policy

”Pema Control skall uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov av mätlösningar. Det förutsätter leverans av mätutrustning med anpassad specifikation, personal med specialiserad kompetens och ett högt servicetänkande i alla led.

Vidare skall vi minska miljöbelastningen, skydda miljön och förebygga föroreningar. Lagar och förordningar, myndighetskrav och bindande intressentkrav utgör minimikrav för vår verksamhet.

Varje levererad order ska vara en rekommendation till en ny order. Alla anställda skall arbeta med ständiga förbättringar och med fokus på att minska miljöpåverkan både genom leverans av miljöinstrumentering och optimera våra transporter samt miljöbelastande aktiviteter.”

 

Stefan Bågholt
VD